Máte odvahu uvěřit a ptát se?

Každý z nás si v některé fázi svého života položil otázku: „Co bude potom?“, myšleno, co bude, až skončí čas nám vyměřený na tomto světě. Jen stěží jsme schopni smířit se s myšlenku, že se jen otočí vypínačem a nebude nic. Raději, než touto možností, se v úvahách o svém pozemském konci zaobíráme mlhavou představou duchovního světa, kam se naše „já“ odebere, až opustí hmotné tělo. A hned vzápětí se nám do mysli vkrádá logická otázka, že pokud existuje duchovní svět mimo naší hmotnou realitu, je možné se s ním spojit už nyní? Je přeci tolik otázek a tolik nevysloveného, na co bychom od obyvatelů duchovního světa, chcete-li duchů, mohli dostat odpověď. Mohli bychom kontaktovat naše blízké a dořešit věci, které jsme za jejich pozemského života nestihli. Získali bychom alespoň některé odpovědi na to co nás čeká, či o smyslu naší existence. Pokud jste jedním z těch, který přemýšlí o podobných otázkách a máte v sobě odvahu uvěřit a ptát se, máme pro Vás pozvánku, za těmi, se kterými sdílíme náš společný svět mimo naší hmotnou realitu.

Trocha historie

Vyvolávání duchů, kontaktování zemřelých, spiritismus, channeling či komunikace se záhrobím, je jen několik z mnoha názvů pro fenomén, který je nejspíš stejně starý jak lidstvo samo. Touha spojit se světem „stínů“ provázela zcela jistě už jeskynní lovce, kteří na stěnách jeskyní zachycovali duše předků i zvířat lovených pro přežití rodu. Spiritistické tabulky a pomůcky pro spojení se světem zemřelých nalezneme ve starém Egyptě či Číně. V řecké mytologii najdeme celé podsvětí rozkládající se za řekou Styx přes kterou převozník Cháron přepravil třeba bájného Persea. Za mnoho století se ani církvi, která od sepsání Starého zákona do dnešních dnů, považuje navazování kontaktů s duchovním světem za „nevěru vůči stvořiteli“, vymýtit podvědomou touhu kontaktu s duchovnem. I lidová slovesnost je plná duchařských příběhů a nelze nevzpomenout na spiritistické prvky třeba v Kytici Karla Jaromíra Erbena. Ostatně i dějiny umění jsou plné děl jejichž inspirací byl svět duchovních bytostí. Příběhy o duších jsou v současnosti inspirativním zdrojem pro filmovou a televizní tvorbu a nejde jistě jen tvorbu hororovou, která nás zahrnuje děsivými historkami plnými démonů, ale i o spoustu dalších příběhů, které se snaží realitu existence hmotného a duchovního světa uchopit.

DESKA_2000x1047_03

Jak začít komunikovat s duchovním světem?

Řeknu vám to rovnou: Zapomeňte na filmy, divadelní hry a romány, kde se vyskytuje tajné společenství podivínských patronů tísnících se kolem stolu v temné místnosti, zatímco bouře zběsile bičuje jejich usedlost. Za těchto dramatických okolností se médium, obvykle bledá buclatá žena probere z transu a s vyděšeným pohledem vykřikne své poselství a skácí se k zemi. Je to blbost a autorská licence. Nebojte se duchů, mohou vám dát spoustu odpovědí a změnit vaše vnímání světa! Je to dar a vy se ho nebojte přijmout. Mluvím z vlastní zkušenosti. Pokud uvěříte v duchovní svět čeká vás cesta obrody. Pokud jste pod vlivem duchařských strašidelných historek, bojite se a jste nejistí ve svém nitru z toho co příjde, jděte od toho. Nejste připraveni.
Jak tedy probíhá komunikace s těmi na druhém břehu? Mě osobně se pro komunikaci s duchovními bytostmi líbí výraz, který používají současní „spiritisté“ (byť jejich optika na celý fenomén je pro mě mírně řečeno diskutabilní) a to je channeling (angl. „channel“ - kanál, ve smyslu „informační kanál“; „channeller“ - médium, zprostředkovatel informací). Při sezení, kde se snažíme spojit s duchovními entitami, totiž skutečně otevíráme informační kanál, přes který se duchovní bytost napojí, prostřednictvím naší vědomé či nevědomé mediální schopnosti ovlivňují pomůcku, kterou používáme ke komunikaci. Je lhostejno zdali je to pouhý stolek, jehož poklepání nám zvěstuje spojení s duchovní bytostí a odpovídá na otázky ano nebo ne, nebo sofistikovanější forma komunikačních pomůcek jako je spiritistická tabulka, kyvadlo s podložkou nebo (má oblíbená) píšící planžeta. Právě navázání onoho informačního kanálu prostřednictvím soustředění naší mysli, je pro úspěšnou komunikaci s duchovními bytostmi to vůbec nejdůležitější. Naopak většina materiálních aspektů, tolik vizuálně zajímavých například v americké kinematografii, je pro úspěch seance zcela nepodstatných. Ať už jde o svíčky, amulety, jakékoliv talismany či požadavek provádět seance v dané noční hodině. Všechny tyto aspekty by měly pouze přinášet klid pro vaše soustředění. Proto ono šero, svíčky a atmosféra, která by měla být taková, aby navodila klid a pohodu nezbytnou pro soustředění vaší mysli a schopností. Proto ony noční hodiny, kdy éter utichne od denního ruchu a je čistější pro duchovní komunikaci.
Jste-li tedy připraveni komunikovat, utvořte atmosféru a připravte prostředí tak, aby jste se mohli co nejvíce zklidnit a soustředit na vše co se bude dít. Připravte si všechny pomůcky i věci k ním potřebné. Postupně si osvojíte předvídavost v tom, co vše budete pro danou seanci potřebovat. Přípravě seance je dobré věnovat co nejvíce času, vyvarujete se tak možných problémů, které by v průběhu mohly nastat. Před každou komunikací s duchovním světem nezapomeňte na vnitřní očistu své mysli a především oproštění od všech negativních afirmací. Je nezbytné pronést minimálně ve své mysli úvodní ochrannou formuli, která připoutá k vašemu otevřenému komunikačnímu kanálu pouze to dobré a zabezpečí ochranu vaší seance od vyšších duchovních entit. A co je nejdůležitější, pokud nejste velezkušeným médiem, nesnažte se komunikovat sami, ale vždy minimálně ve dvou. 

Co očekávat a čeho se vyvarovat

Předtím něž začnete s komunikací s duchovním světem, nebo chcete-li předtím než začnete vyvolávat duchy, je dobré si definovat co od vyvolávání očekáváte, zda se chcete spojit s někým konkrétním, nebo otevřete kanál pro kohokoliv kdo bude chtít s vámi komunikovat a jaké jsou otázky na které budete hledat odpověď. Rovněž je důležité, připravit se na emotivní stránku, pro mnohé zcela nového prožitku. Zažil jsem velmi spontánní reakce na odpovědi a celou škálu emocí, které dokážou způsobit. Buďte na ně připraveni, protože se vám otevře zcela netušený svět a samotné potvrzení jeho existence povede ve vašem nitru k zásadnímu přerodu. Nejlépe to asi vystihl přední anglický spiritista Gordon Smith: „Každý kdo někdy dostal zprávu ze světa těch, kteří tu s námi nejsou, vám jistě řekne, jak moc to změnilo jeho život. Není snad věc, která by člověka uklidnila více, než dostat zprávu od někoho, koho oplakal a o kom se domníval, že odešel na vždy. Dovědět se, že tento člověk žije na druhém břehu šťastný, osvobozený od bolesti, viny a lítosti a zároveň v živém kontaktu s tím, co se děje v životě jaho blízkých, je neopakovatelná zkušenost.“
Na místě je však i několik varování. Mnohdy je vyvolávání duchů vyústěním večírku či posezení s přáteli. Ano, vyvolávat duchy například prostřednictvím tabulky Ouija může být společenskou zábavou, ale nikdy nezapomeňte na přesah, který taková zábava má. I na sklonku alkoholového večírku je nezbytné při napojení do duchovního světa dodržovat bazální slušnost a především jistou obezřetnost. Ani v reálném světě by vás zřejmě netěšil přehnaný zájem skupiny opilých individuí a vaše reakce na podobný zájem by byla nejspíš podrážděná. To samé platí i pro komunikaci se světem duchovním. Pamatujte, že stejně jak je pestrá škála osobností v reálném světe, je i pestrá škála charakterů ve světě spirituálním. Stejně jako zde i v něm můžete narazit na individua zlomyslná, podrážděná či připravena vám z podstaty škodit. Není dobré jít podobným atakům naproti jen díky tomu, že vaše smysli a uvažování otupil alkohol či jiná látka.
Další věcí před kterou si dovolím důrazně varovat je jakékoliv vyzývání k fyzickému projevu ducha. Nikdy si nemůžete být jisti jaký duch a jak se projeví. Neméně důležité je i ukončení seance. Komunikační kanál který jste svým vyvoláváním otevřeli, musíte na závěr opět uzavřít. Na konci komunikace je důležité se rozloučit a vyzvat duchovní bytost k odchodu. Zde jedna poznámka. Mějte vždy na paměti, že jste to vy kdo ovládá spojení s duchovním světem, nikoliv naopak. Duch jakkoliv by se vás snažil přesvědčit o opaku, musí uposlechnout vaše výzvy.
Poslední poznámku si dovolím ve vztahu k dotazům ze kterých dotyčný očekává materiální prospěch. Mnoho lidí se pokouší dotazovat duchů na ukryté poklady. Pozůstalí věří, že jim zemřelí příbuzní sdělí místa uschovaných věcí, zkrátka stává se, že lidé očekávají z komunikace s duchy materiální prospěch. Bohužel jen velmi zřídka dostanou na podobné otázky pravdivou odpověď. Většinou jsou jen záminkou pro zábavu potměšilých duchů, kteří záměrně dávají na podobné otázky zavádějící indície. Osobně všechny od podobných dotazů zrazuji. Zbytečně se vystavujete riziku přilákání bytostí, které ve své blízkosti nechcete. Ve zkratce: co vysíláte, to se vám vrací.

OUIJA_2000x1047_01

Pomůcky k vyvolávání duchů

Nejen že vám pomůcky úspěšnou komunikaci s duchovním světem usnadní, ale pro valnou většinu komunikace s duchovnem jsou naprosto nezbytné. V historii se tyto pomůcky vyvinuly z potřeby zlepšit komunikaci s duchy. Když v devatenáctém století při prvních seancích spiritistický stolek odťukával odpovědi jedním ťuknutím ne a dvěma ano, začali účastníci seancí přemýšlet jak sdělení rozšířit o slova či celé věty. Byla zde sice mluvící média, která byla prostředníkem verbální komunikace přítomného ducha, ale jako v každé jiné oblasti, panovala i zde nedůvěra k těmto zprostředkovatelům, zvlášť proto, že v době rozkvětu spiritismu docházelo k řadě podvodů na důvěřivém publiku. Výsledkem se staly technické pomůcky, které jednoduchým způsobem označují jednotlivá písmena ve slovech sdělení, nebo umožňují přímo automatické psaní. V principu všechny pohyby při ukazování či automatickém psaní jsou prováděny přes vědomé či nevědomé médium které, které se dotýká planžety jejíž pohyb ovládá duchovní bytost jeho prostřednictvím. Samostatnou kapitolou komunikace s duchovním světem jsou pak siderická kyvadla jejichž pohyb v zásadě ovlivňuje přímo duchovní bytost.
Je pochopitelné, že používání všech pomůcek pro komunikaci s duchovním světem vyžaduje jistou praxi. Buďte trpělivý. Mnohdy jsou úvodní sdělení nečitelná a zmatená. Postupně se ovšem naučíte komunikaci zvládat a daleko rychleji budete rozumět a chápat smysl sdělení. I zde bezezbytku platí, že žádný učený z nebe nespadl a proto se v úvodních pokusech o komunikaci snažte jí co nejvíc zjednodušit a omezit například na pouhé ano-ne. Postupně přistupujte ke složitější komunikaci.
Ouija.cz vám nabízí ty nejosvědčenější pomůcky pro spirituální komunikaci. Při jejich zdokonalování vycházíme z praktického užívaní a ze zkušeností, které s těmito pomůckami máme. Každý kus je ručně vyráběn, opracován a precizován tak, aby krom své duchovní hodnoty měl i hodnotu dekorativní a byla v něm vtištěná osobitost jeho majitele. Sami si jejich podobu můžete doladit. Vyrábíme tři druhy komunikační pomůcek. Komunikační tabulky duchů (OUIJA) s planžetou, planžety pro automatické psaní a siderická kyvadla s podložkami. Podrobněji se o jednotlivých pomůckách, které můžete zakoupit na ouija.cz v dalších článcích.