Jak používat kyvadlo s podložkou

Jedním z nástrojů poskytující odpovědi a umožňující komunikaci s duchovním světem pro vás může být kyvadlo. Podstatou toho, jak kyvadlo funguje, je, že se člověk oprostí od rušivých myšlenek, zcela se soustředí na práci s kyvadlem a vnímá jemné odpovědi, které poskytuje. Tomuto procesu se také říká radiestézie.

Kyvadlo se používá k věštění, v přírodní medicíně, k otestování energetických polí a může fungovat, jak už jsme předeslali, i jako prostředník k navázání kontaktu s duchovními bytostmi. Bohužel prácovat s ním není tak snadné jak by se na první pohled zdálo. Kámen úrazu kyvadla tkví v tom jak poznat, kdy se jedná o nevědomé vynucení odpovědí našimi vlastními pohyby (ano opět ona známá ideometrie), a kdy nám odpovědi skutečně dává samo kyvadlo či duchovní entita na něj napojená. Pokud se totiž příliš upneme ke konkrétní odpovědí kterou od kyvadla očekáváme, uděláme byť podvědomě pohyb za něj. Je velmi těžké toto podvědomé ovlivnění kyvadla ovládnout. Patrně proto velká řada lidí na kyvadlo zanevřela.


Oproti tomu je velikou výhodou kyvadla je, že se s ním může naučit pracovat takřka každý. Není k tomu potřeba žádné vzdělání, ale jen praktické zkušenosti, díky kterým se naučíte správně interpretovat informace, které vám přináší. Rovněž vaše mediumita nemusí být nijak závratně rozvinutá, neboť pohyb kyvadla nevyžaduje vaší přímou součinnost. Naopak pohyb kyvadla by měl být na vás zdela nezávislý. Některé zdroje uvádí, že kyvadlo dokáže používat asi 80 % lidí. Jediné podmínkou je naučit se 100% soustředění.

Návod na použití kyvadla:
Na začátku nepracujte v přítomnosti jiných osob. Buďte uvolnění, klidní a soustředění. Předem si omyjte a osušte ruce. Pracujte bez prstýnků a hodinek. Kyvadlo by se mělo držet v dominantní ruce. Je nezbytné, aby se kyvadlo mohlo volně pohybovat. Řetízek musí být natolik dlouhý, aby se mohlo kyvadlo vychýlit. Pevně, avšak uvolněně, jej držte mezi palcem a ukazováčkem a nechejte ho viset. Loket si pro uvolnění paže můžete opřít o stůl. Díky tomu bude váš postoj uvolněnější a stanete se vnímavějšími.

kyvadlo_uchopení

Práce s kyvadlem nad podložkou:
Kyvadlo by mělo být od podložky asi 1-3 cm. Pokud chcete znát odpověď na nějakou otázku položte jí tak, aby se na ni dalo odpovědět ano-ne. Kyvadlo může opisovat tři základní figury: kruhy, elipsy, přímky. Existuje však množství odchylek a variant. Musí se vyzkoušet, jak vám bude kyvadlo bude konkrétně odpovídat na ANO, jak vám bude odpovídat na NE. Jako pomůcku si můžete vytvořit tabulku ve tvaru kříže na konci jedné přímky bude napsáno ANO a na konci druhé přímky bude napsáno NE. Také je nutné vyzkoušet si, jak vám bude reagovat na různé materiály. Umožní vám to zjistit, jak reaguje právě vaše kyvadlo v závislosti na podmínkách a materiálu. Možná bude také zapotřebí, abyste zkrátili nebo prodloužili řetízek, pro jasnější reakce. Tím, že si nastudujete chování kyvadla za známých podmínek, budete pak daleko lépe vnímat jeho chování v podmínkách nepředvídatelných.

Kontakt s duchovní světem pomocí kyvadla:

Klid a soustředění

Nejdříve zcela zklidněte svou mysl. V tomto stavu budete zvlášť citliví na vjemy z jiných rovin.

Zablokování vlivu na ruku s kyvadlem

Uchopíme kyvadlo, pohodlně si opřeme ruku o stůl, levou (či pravou) ruku volně položíme na plochu stolu. Poté člověk jakoby odejme vliv své vůle na ruku, která drží kyvadlo. Je nutné se velmi soustředit a koncentrovat. Odejmutí vůle si můžeme představit podobně jako, když si něco svlékáme. Ruka, která drží kyvadlo je tímto způsobem připravená na svou činnost, to znamená, že prostřednictvím kyvadla se naváže spojení s ochranými entitami.

Komunikace

Proneseme minimálně v duchu ochranné formule a pohyb kyvadla nám po kontaktu s duchovním světem začne dávat odpovědi. K jejich interpretaci lze použít nejrůznějších podložek od OUIJA.cz

Rozloučení

Po skončení otázek ruku opět vrátíme pod kontrolu své vůle a poděkovat entitám za komunikaci, pomoc při věštění a popř. Podložku i kyvadlo pak umístíme ven nebo do větraného prostotu.


Tipy k užívání:


Přístup
Mějte používání kyvadla vždy pod kontrolou. Ten kdo komunikuje by měl jasně vyslovit, že sezení umožní jen pozitivní energii a že negativní energie jsou zakázány.


Začněte jednoduše
Začněte jednoduchou otázkou, na kterou lze odpověď pouze ano nebo ne. Znáte to. Hlavně nepřepálit začátek.


Trpělivost
Možná nebudete mít okamžitě odpovědi jaké si přejete. Buďte trpěliví.


Zdvořilost
Jakmile vše začne, poděkujte subjektům, že s vámi komunikují a že se objevily.


Vyvarujte se hloupých otázek
Vyhněte se otázkám typu: „Kdy zemřu?“ Pokud by kyvadlo odpovědělo „za 6 měsíců“, můžete se začít zbytečně bát. Ne vždy můžete tabulce důvěřovat.


Nechtějte znamení
Spousta zkušených varuje před žádostmi o fyzické projevy duchovní přítomnosti. Mohlo by se to špatně zvrtnout.


Nevěřte všemu
Nesmíte věřit všemu co vám kyvadlo sdělí. Stejně jako u jiných zdrojů informací, i tento vám může z nějakých důvodů lhát. Záleží na tom, koho se ptáte.


Záznam
Požádejte někoho, aby zapisoval sdělení. Pokud chcete, pořizujte si z práce s kyvadlem audiovizuální záznam..

Nikdy alkohol
Hrajte střízliví: lepších výsledků dosáhnete, pokud jste nepili a neužívali jiné omamné látky.


Udržujte kontrolu
Pokud prostřednictvím kyvadla začnete dostávat hrubé, vulgární, obscénní nebo jinak nepříjemné reakce, okamžitě přerušte používání.

Nadhled
Neberte vše co se dozvíte příliš vážně: většina „špatných“ nebo negativních zážitků s kyvadlem se děje proto, že váš vnitřní strach a obavy láká pochybné entity. Berte vše s nadhledem.


Varování:

Vyvarujte se při používání kyvadla konzumace alkoholu a drog.

Ujistěte se, že chcete duchovní svět skutečně kontaktovat a že jste na tento kontakt připraveni. Pokud vnitřně cítíte jakékoliv obavy či nejistotu, raději použití tabulky odložte.

VŠE CO BUDETE S KYVADLEM A PODLOŽKAMI DĚLAT JE POUZE NA VAŠÍ ZODPOVĚDNOST. NIKDO KROMĚ VÁS NENESE ZODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKY POUŽITÍ TABULKY DUCHŮ

Je to jenom hra...  Nebo ne?