Jak používat píšící planžetu duchů

Zde je jednoduchý návod na použití PLANŽETY DUCHŮ pro automatické psaní. Buďte při jejím používání trpěliví. Na rozdíl od jiných pomůcek, vyžaduje použití planžety jistou praxi. Vzkazy psané jejím prostřednictvím jsou mnohdy nečitelné, psané přes sebe a různým rukopisem. Čím delší bude vaše praxe, tím lepé dokážete rozklíčovat psaná sdělení.


K použití Planžety duchů pro automatické psaní potřebujete rozměrný arch papíru (čím větší tím lepší, mnohdy hustě popíšete i papír o rozměru metr x metr) na který planžetu položíte s vloženou tužkou. Arch rozprostřete na rovnou tvrdou plochu, aby se tužka nezabořila. Mějte připravené ořezávátko, neboť tuha se velmi rychle obrušuje.


Planžeta je uzpůsobena pro pohyb po archu papíru, při kterém vložená tužka píše písmena, čísla, slova i celé věty.
Při použití položte zlehka prsty rukou na planžetu tak, aby se žádná část ruky nedotýkala stolu a archu papíru. Na arch papíru před použitím napište na levou strano ANO, na pravou stranu NE a do spodního středu NEVÍM. Planžetu poté umístěte do středu archu. Položte na ní ruce.


Po spojení se planžeta začne pohybovat po archu papíru. Bude ukazovat ne některé z možností (ANO, NE, NEVÍM) případně psát písmena, čísla, slova věty… Nebuďte v úvodu rozčarováni z toho, že jsou vzkazy hůř čitelné. Vy i entity na druhé straně se mnohdy musíte v psané komunikaci zdokonalovat. Po určitém čase však budete psaným vzkazům rozumět mnohem lépe. Po té co sdělení přečtete, ověřte si dotazem s možností odpovědi ANO-NE zda jste jej přečetli správně.

Zde jsou jednoduché body, které je dobré dodržovat v průběhu:


Načasování
Většina doporučuje používat planžetu v noci, kdy je méně rušivá atmosféra, ale můžete ji použít kdykoliv.


Atmosféra
Použití planžety vyžaduje klid. Zatemněte místnost a rozsvítíte svíčky. Pro čitelnost ovšem ponechte takový zdroj světla, aby bylo možné přečíst vzkazy. Vypněte televizor a hudbu, aby vás nic nerozptylovalo.


Ochrana
Před používáním planžety vyslovte alespoň v duchu ochranou formuli, která zabezpečí ochranu před pochybnými entitami.


Přístup
Mějte planžetu pod kontrolou. Ten kdo komunikuje by měl jasně vyslovit, že sezení umožní jen pozitivní energii a že negativní energie jsou zakázány. Občas s stanete svědky emotivního projevu duchů. Buďte na něj připraveni.


Začněte jednoduše
Začněte jednoduchou otázkou, na kterou lze odpověď pouze ano nebo ne nebo nevím. Znáte to. Hlavně nepřepálit začátek.


Trpělivost
Možná nebudete mít okamžitě odpovědi jaké si přejete. Dejte šanci planžetě se „zahřát“. Dotazujte se na přítomnost jiné entity. Ta svou přítomnost většinou ohlásí přejezdem planžety na možnost ANO.

Zdvořilost
Jakmile vše začne, poděkujte subjektům, že s vámi komunikují a že se objevily. O každé činnosti, kterou budete dělat, jako je například ořezání tužky, výměna archu apod. informujte komunikující entitu a požádejte o svolení, aby se komunikace nepřerušila.


Vyvarujte se hloupých otázek
Vyhněte se otázkám typu: „Kdy zemřu?“ Pokud by planžeta odpověděla „za 6 měsíců“, můžete se začít zbytečně bát. Ne vždy můžete tabulce důvěřovat.


Nechtějte znamení
Spousta zkušených varuje před žádostmi o fyzické projevy duchovní přítomnosti. Mohlo by se to špatně zvrtnout.


Nevěřte všemu
Nesmíte věřit všemu co planžeta napíše. Stejně jako u jiných zdrojů informací, i tento vám může z nějakých důvodů lhát. Záleží na tom, koho se ptáte. Mimochodem i mezi duchy, stejně jako mezi lidmi je řada šprýmařů.

Rozloučení
Před ukončením komunikace se rozlučte a poděkujte. Po skončení planžetu sundejte s archu papíru a obraťte hrotem tužky vzhůru.

Tipy k užívání:

Hrajte střízliví: lepších výsledků dosáhnete, pokud jste nepili a neužívali jiné omamné látky.


Udržujte kontrolu: pokud prostřednictvím planžety začnete dostávat hrubé, vulgární, obscénní nebo jinak nepříjemné reakce, okamžitě přerušte používání, rozlučte se a otočte planžetu hrotem tužky vzhůru.


Neberte vše co se dozvíte příliš vážně: většina „špatných“ nebo negativních zážitků s planžetou se děje proto, že váš vnitřní strach a obavy láká pochybné entity. Berte vše s nadhledem.

Varování:

Vyvarujte se při používání PLANŽETY DUCHŮ konzumace alkoholu a drog.

Ujistěte se, že chcete duchovní svět skutečně kontaktovat a že jste na tento kontakt připraveni. Pokud vnitřně cítíte jakékoliv obavy či nejistotu, raději použití planžety odložte.

VŠE CO BUDETE S PÍŠÍCÍ PLANŽETOU DUCHŮ DĚLAT JE POUZE NA VAŠÍ ZODPOVĚDNOST. NIKDO KROMĚ VÁS NENESE ZODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKY POUŽITÍ PÍŠÍCÍ PLANŽETY DUCHŮ

Je to jenom hra... Nebo ne?